Anglicky Rusky
Česky

logo

ROSTOUCÍ SKÁLA V USTERLINGU


Rostoucí skála virtuální prohlídka

Pozoruhodný přírodní úkaz - rostoucí skála - je k vidění u východobavorské vsi Usterling. Spíše než skálou by se útvar dal nazvat stěnou, protože vypadá jako… stěna. Její vrchol je jen o něco málo tenčí než základna a celá stěna má podlouhlý, zakřivený tvar. Vrcholem skály v mechu vede úzké koryto, kterým protéká voda z pramenů ve svahu nad touto přírodní památkou. Už z názvu je patrné, že skála se neustále zvětšuje, ročně o 2-3 cm. To má na svědomí právě na vápník bohatá voda, ze které se velmi pomalu usazují sedimenty na dně kanálků, kterým voda protéká. Skála se tak do dnešní podoby postupně utvářela po celá tisíceletí, její stáří je odhadováno až na 5000 let. Na výšku skála dosahuje něco přes 5 metrů, její délka je kolem 37 metrů, jedná se o největší útvar svého druhu v Německu. Nejvyšší kamenné žlaby na světě dorůstají do výšky až 15m a délka může přesahovat 500 metrů! Ve většině případů však kamenné žlaby představují jen nevelké protáhlé travertinové hřbety s úzkým kanálkem na vrcholu. Dříve nebo později potůček vody z různých důvodů vyschne nebo se odkloní, travertin vyschne, zaroste vegetací a degraduje k nepoznání.


Někdy lidé mohou přírodě s vytvářením jejich divů pomoci a jedním z takových případů je i skála v Usterlingu. Lidé si všimli této neobvyklé skalní formace už před mnoha lety. V místním kostele je uchován malovaný pozdně gotický reliéf z roku 1520, který ukazuje skálu v její tehdejší podobě. Ovšem hlavním motivem malby je vyobrazení křestu Ježíše Janem Křtitelem přímo u této prazvláštní skály. Díky této legendě místní lidé skálu nazývají Svatojánskou (Johannisfelsen), podle Jana Křtitele, kterému je také zasvěcena kaple stojící hned vedle skály.


reliéf

Někteří lidé věrí, že voda ze skály má nadpřirozenou sílu, údajně léčí zrak. Díky této víře byla dříve skála známým poutním místem, dnes sem lidé přicházejí na den Svatého Jana 24 června. Místní duchovenstvo se o skálu staralo po staletí, čistilo ji od trávy a keřů, nánosů hlíny a v zimě odvádělo vodu, aby se zemezilo poškození skály ledem.Rostoucí skála je přírodní památkou od roku 1937 a v současnosti se o ni starají zodpovědné úřady. Můžeme si být takřka jisti, že do současných rozměrů skála dorostla pouze díky této péči.


Další články na blogu: